Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Uitgelicht

Nieuwsberichten

 • Vervolg Poll

  09 oktober 2016

  Beste leden,

  Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering is er afgelopen voorjaar via de website van KLTV een enquête gehouden onder leden over de maximale zittingstermijn van bestuursleden. Wij hebben uw mening gevraagd over de volgende stelling:

  “Bestuursleden mogen maximaal 6 jaar (2 aangesloten periodes) zitting nemen in het bestuur van onze tennisvereniging KLTV.”

  Dit waren de resultaten, welke in augustus op onze website zijn gepubliseerd.  Vooraf was gesteld dat minimaal 30% van de leden hun stem zou moeten laten gelden om dit onderwerp verder in behandeling te nemen binnen het bestuur. Van de 537 leden van 18 jaar en ouder, hebben 155 leden hun stem uitgebracht. Hiervan waren 112 leden het met de stelling eens en 43 leden oneens. Het percentage stemmers is hiermee uitgekomen op 28,9%, waarmee het te behalen percentage van 30% niet gehaald is.

  Het bestuur is echter van mening dat, ondanks het niet behalen van het gestelde percentage, dit signaal serieus moet worden genomen. Een aanzienlijk deel van de leden geeft aan een maximale zittingstermijn te wensen van de bestuursleden. Het negeren van dit signaal zou onrecht aandoen aan een groot deel van onze leden.

  Het bestuur heeft derhalve besloten om deze wens mee te nemen in het huidige proces van het aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement van KLTV. Beide documenten sluiten niet meer volledig aan op onze moderne samenleving. Bij het aanpassen van de beide documentenvwordt de KNLTB als adviesorgaan gebruikt.

  Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal het bestuur een update geven ten aanzien van bovenstaande.

  Het Bestuur

 • Uitslag enquête voorjaarscompetitie 2016

  Vorig jaar is de Technische Commissie begonnen met het houden van een enquête onder de competitiedeelnemers. Door diverse deelnemers is deze vorig jaar ingevuld en enkele punten hebben wij gelijk als TC dit jaar al doorgevoerd. Afgelopen seizoen hebben we direct na de laatstemcompetitieronde ook alle deelnemers van de senioren competitie voorzien van een enquête. Dit jaar was er een respons van 46 deelnemers. Beduidend meer dan vorig seizoen. Allemaal dank daarvoor! 

  In het kort wil de TC uiteenzetten wat de uitslag van deze enquête is en waar we kritisch naar gaan kijken t.a.v. de voorjaarscompetitie 2017. 

  Sfeer, gezelligheid en afsluiting competitie
  Nagenoeg iedereen is het er over eens dat de sfeer op ons complex prima is. Zowel met het eigen team, de tegenstanders en alle andere teams die thuis spelen.

  Dat we als TC een competitie afsluiting organiseren, wordt unaniem positief ontvangen. In 2017 zal dit festijn dus wederom plaatsvinden. Voorts worden diverse verbeterpunten gemeld, maar iedereen plaatst dat in de juiste context van “kinderziektes”. Diverse competitiespelers geven aan om de afsluiting op de laatste zaterdag avond te organiseren. We begrijpen deze wens als TC goed, maar ons beleid blijft dat de zondagmiddag- en avond het enige moment is waarop iedereen in de gelegenheid is om te komen. (op zaterdagavond spelen immers nog teams uit en thuis)

  Indeling en Communicatie vanuit de TC.
  Dit behoeft een klein puntje van aandacht. Alhoewel het gros van de ondervraagden positief is over dit onderdeel, zijn er wel een aantal kritische punten gesignaleerd zoals duidelijker aangeven wie het aanspreekpunt is vanuit de TC gedurende een competitieronde en beleid rondom invallers. We zullen dit als TC oppakken en pogen dit beter te doen

  Beschikbare banen en voortgang wedstrijden.
  Waar vorig jaar kritische geluiden waren over het aantal beschikbare banen alsmede de aanvangstijden en voortgang van de speelronde, is daar nu zeer positief op gereageerd. De kleine aanpassingen die we dus ingevoerd hebben, geven het gewenste resultaat.

  Cijfer en deelname 2017
  We hebben gevraagd om een cijfer te geven aan deze competitie. Het gemiddelde komt uit op een 7,6. Dit is een prima resultaat, maar geeft zeker ruimte tot verbetering. We gaan de suggesties van de deelnemers proberen te vertalen in aanpassingen die ten goede zullen komen voor de competitie van 2017!

  In ieder geval heeft vrijwel iedereen aangegeven ook in 2017 weer competitie te willen spelen voor KLTV! En dat is een fantastisch uitgangspunt!

  De Technische Commissie

 • Trainingen winterseizoen

  04 september 2016

  Beste KLTV-leden,

  Vanaf heden kun je je weer inschrijven voor het nieuwe trainingseizoen.

  Klik hier om naar het het inschrijfformulier te gaan.

  Tot op de tennisbaan!
  Auke de Boer & Bas Klaassen

 • Zoektocht

  04 september 2016

  Zoals ik u al eerder op de hoogte had gesteld is uw bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris (m/v).

  De huidige secretaris Henny van Roemburg heeft ons nl. kenbaar gemaakt zich om zijn moverende redenen te willen terugtrekken en zich bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV)- mrt.’17 - niet meer verkiesbaar te stellen.

  De functieomschrijving is op papier beschikbaar bij de voorzitter en daarnaast zijn wij uiteraard bereid om hierover met een kandidaat nader van gedachten te wisselen. Wellicht bent u eerder persoonlijk benaderd met dezelfde vraag en denkt u nu… waarom eigenlijk niet…ik wil best wel wat voor de club doen en heb nu interesse! Schroom niet en neem dan gewoon contact op met de voorzitter. Klik hier voor de contact gegevens

  Zo bent u ook geïnformeerd over het terugtreden van Heidi Masee als voorzitter van de kantinecommissie en Monique van Roemburg als grote ‘regelaar’ van die commissie & een aparte oproep tot werving van leden voor de Jeugdcommissie!

  Om deze commissies binnen KLTV naar behoren te kunnen laten functioneren zijn we op zoek naar daadkrachtige en enthousiaste leden.

  Zie ook de OPROEP op onze website www.kltv-krommenie.nl

  KLTV is op zoek naar jou!

  Bedankt !

 • Reanimeren kun je leren!

  03 september 2016

  Elke dag sterven in Nederland meer dan 100 mensen aan een hartstilstand! Het betreft ouderen, maar ook veel jongeren. Hun kans om te overleven is sterk verhoogd als er binnen 6 minuten mensen ter plekke zijn en starten met reanimeren en een AED gebruiken. In een reanimatiecursus leert u reanimeren en een AED bedienen! KLTV stelt haar leden in de gelegenheid om een cursus reanimeren en bedienen van de AED (Automatische Externe Defibrillator) te volgen.

  De cursus wordt gehouden (onder leiding van een erkende instructeur Marjolijn Noom-Rodenburg) op zaterdag 5 november a.s. in de “Lobbie”. We starten om 9.30 uur. Vanaf 9.15 uur kunt u gezellig een kopje koffie nuttigen. Om 12.00uur eindigt de cursus. De kosten komen voor een groot gedeelte voor rekening van KLTV. Uw bijdrage is € 20,00 en zal bij deelname automatisch door onze penningmeester worden ingehouden. U ontvangt uiteraard na afloop een certificaat. 

  INTERESSE?  MELD JE AAN!

  Meld je aan via e-mail (m.ruiter@chello.nl) of telefoonnummer (075-6281603) bij Ingrid de Ruiter vóór 15 oktober a.s.

  NB: de leden die ieder jaar voor de herhalingscursus reanimeren worden opgeroepen ontvangen binnenkort via e-mail een uitnodiging. Deze herhalingscursus vindt plaats op zaterdag 5 november a.s. van 12.30-15.00 uur en zaterdag 12 november van 9.30 – 12.00 uur. Als je geen uitnodiging ontvangt dan is je certificaat langer dan 2 jaar verlopen en kun je je weer aanmelden voor een nieuwe cursus reanimeren.

  Namens het bestuur van KLTV,

  Ingrid de Ruiter

Sponsoren

Tempo Doeloe
Nobby Roth
Ron ten Broek
Sport en Vrije tijd
Attack
VGN
Foto van Wijk
Heijne Krommenie

Realisatie: verenigingenweb