Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Blog Voorzitter

Mijn eerste blog als nieuwe voorzitter. Spannend! Na ruim 20 jaar heeft Gerard Schavemaker afscheid genomen als voorzitter en ik hoop dat ik hem op een eervolle manier kan doen vervangen! Als nieuwe voorzitter is mijn streven om de club gezond en stabiel te houden. De landelijke tendens is dat het ledenaantal bij tennisclubs aan het dalen is. Als bestuur zullen wij proberen dit tegen te gaan met nieuwe initiatieven.

Als voorzitter ben ik erg blij met de invulling van de functie van Bestuurslid algemene zaken door Eric van Kuik. Tezamen met Eric en Robert Melgerd (penningmeester) vormen wij het nieuwe bestuur waarbij we nog op zoek zijn naar een nieuwe secretaris en hoofd facilitaire zaken. Wie komt ons team versterken?

Met de blog wil ik u op de hoogte houden met de onderwerpen die op dit moment spelen binnen het bestuur. Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente in verband met de wateroverlast tijdens de nieuwbouw van zwembad de Crommenije. Door een extern bureau is een rapport opgemaakt wat we met de gemeente binnenkort bespreken.

Inmiddels is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden sinds 25 mei jl. Als bestuur zijn we druk bezig om aan deze wet te voldoen. Dit raakt met name de ledenadministratie en de manier waarop wij omgaan met de informatie van onze leden.

Binnenkort verdwijnt de ‘oude’ club app van de KNLTB, als club hebben we er voor gekozen om de nieuwe club app niet af te nemen van de KNLTB. Hier waren extra kosten aan verbonden en wij denken dat de club app weinig toegevoegde waarde heeft.

Zoals op de ALV medegedeeld is er een speciale commissie in het leven geroepen die een advies zal geven over de vervanging van de banen. Hierin wordt dan tevens de aanschaf van LED-baanverlichting meegenomen en de vervanging van het hekwerk rondom de banen. Vanwege het bedrag van de investering zal hier eind 2018 een extra ledenvergadering voor worden georganiseerd. Wij zullen u na de zomer hiervoor een uitnodiging sturen.

Als bestuur willen we graag weten wat de leden van de verschillende beleidsplannen vindt die door de commissies zijn samengesteld. Deze zijn te vinden op de website en binnenkort gaan we actief uw mening vragen over verschillende onderwerpen. We beraden ons nog op welke wijze we dit het beste kunnen doen.

Er gaan al geruchten dat we gaan fuseren met de Cromme Bal. Om de geruchten uit de wereld te helpen: we hebben dit onderwerp heel licht besproken met een afgevaardigde van het huidige bestuur, maar dit is slechts een oriënterend gesprek geweest. Binnenkort zullen we dit onderwerp nogmaals met hun gaan bespreken. Als hier nieuws over te melden valt, dan hoort u dat van mij!

Dan nog een oproep aan u: de kantinecommissie is naarstig op zoek naar leden die deze commissie willen komen versterken. Dus als u affiniteit heeft met horeca, planning en/of gezelligheid; meld u dan aan!

Ik hoop u spoedig weer op het park aan te treffen!

Mark Sijthoff, voorzitter KLTV

Sponsoren

Sport en Vrije tijd
Meijn kremers
Foekens
VBK
Gifts en drinks
Slagerij Donker
Kang Wah
Groot Schoenen

Realisatie: verenigingenweb