Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Blog Voorzitter

September 2018- Mijn tweede blog item als voorzitter van KLTV. Iedereen is weer terug van vakantie en de gezellige drukte is weer terug op ons park. Het Lobbietoernooi was weer gezellig en geslaagd! Ook dit jaar helaas weer wat minder inschrijvingen, maar de avonden en het slotweekend waren desondanks gezellig druk. 

Tijdens mijn vakantie ontving ik samen met mijn medebestuursleden het bericht dat ons park behoorlijk wat schade had opgelopen door een omgevallen boom. Tijdens de zomerstorm is een grote boom op ons hekwerk bij baan 1 gevallen en heeft behoorlijk wat ravage veroorzaakt. Gelukkig hebben Gerard en Frans een en ander kunnen afhandelen richting de verzekering en de gemeente. Dank mannen! We hebben een offerte opgevraagd voor het schade herstel. Dit proces loopt nog volop.

Op bestuurlijk nivo spelen er ook wat zaken. Uiteraard zijn we volop bezig met het toekomstig herstel van de banen in 2019. Voor de vakantie heeft de commissie nieuwe banen een advies aan het bestuur uitgebracht.  Hierbij zijn de verschillende kosten aan ons gepresenteerd inzake de banen, led-verlichting en vervanging van het hekwerk. Als bestuur willen we graag een extra algemene ledenvergadering laten plaatsvinden op 12 oktober a.s. om u deelgenoot te maken van het adviesrapport en om de next steps samen met u te gaan bepalen. U ontvangt binnenkort hierover nog een aparte berichtgeving, maar zet de datum alvast in uw agenda! 

Inmiddels zijn alle maatregelen getroffen in het kader van de wet AVG. Op de website vindt u onze privacyverklaring en verder hebben we met een kleine werkgroep de verdere AVG- acties afgerond (bijv. nieuwsberichten, de ledenadministratie en foto's op de website). Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag!

Sinds kort is KLTV ook te vinden op de vernieuwde Club App van de KNLTB. Wij denken toch dat dit een aanvulling is voor de club en een extra middel om onze leden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen! 

Verder zijn we aan het onderzoeken of we koffie-specialties kunnen toevoegen aan ons assortiment in de kantine. Dit zou betekenen dat we afscheid gaan nemen van de huidige koffie automaat en dat we een nieuwe gaan krijgen die naast koffie ook cappuccino en latte macchiato kan maken. We hebben wat offertes liggen, maar zijn er nog niet uit. Mocht u nog een tip hebben dan horen wij graag!

Als bestuur willen we graag de landelijke trend gaan doorbreken van de afname van leden. Wij denken dat de introductie van nieuwe contributievormen hiertoe een bijdrage kan gaan leveren. Deze nieuwe vormen willen u ook graag presenteren op 12 oktober tijdens de extra ALV.
Zoals u heeft kunnen lezen is Ruben Valenteyn gestopt als voorzitter van de JC. De jeugd clubkampioenschappen was zijn laatste activiteit als jeugdvoorzitter. Ik wil namens het bestuur Ruben nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren!

Gelukkig hebben zich enkele nieuwe leden voor de JC zich aangemeld zodat deze commissie weer voorlopig door kan om leuke activiteiten te kunnen organiseren voor onze jeugd. Helaas moet ik melden dat er enkelen leden gaan stoppen bij de Seniorencommissie, wat erg jammer is. Het wordt nu wel een hele uitdaging om de verschilllende activiteiten voor onze leden te gaan organiseren met zo'n kleine bezetting. Verzoek hierbij aan de leden om je aan te melden. Dit kan bijv. ook voor het organiseren van 1 activiteit! Samen met het bestuur en de seniorencommissie gaan we kijken hoe we hier verder invulling aan gaan geven. Wordt vervolgd!

Dan kan ik u nog melden dat we mee gaan doen aan een pilot laddercompetitie die via het systeem van Scala zal worden opgezet. Voordeel is dat via een speciale app een afspraak kan worden gemaakt om de wedstrijd te plannen. Tevens zit er een vorm van promotie en degradatie in de app. Via de mail en tijdens de clubkampioenschappen ontvangt u meer informatie. Ervaringen kunt u ook hier lezen: Link Scala ervaringen

Tot zover de bestuurlijke informatie in het kort. Dan staan we aan de vooravond van de start van de clubkampioenschappen dubbel en mix. Ik ga uit van goed weer en veel deelnemers. Ik hoop u binnenkort aan te treffen bij KLTV tijdens dit evenement. Iedereen alvast veel succes!

Mark Sijthoff - voorzitter KLTV

Juni 2018 - Mijn eerste blog als nieuwe voorzitter. Spannend! Na ruim 20 jaar heeft Gerard Schavemaker afscheid genomen als voorzitter en ik hoop dat ik hem op een eervolle manier kan doen vervangen! Als nieuwe voorzitter is mijn streven om de club gezond en stabiel te houden. De landelijke tendens is dat het ledenaantal bij tennisclubs aan het dalen is. Als bestuur zullen wij proberen dit tegen te gaan met nieuwe initiatieven.

Als voorzitter ben ik erg blij met de invulling van de functie van Bestuurslid algemene zaken door Eric van Kuik. Tezamen met Eric en Robert Melgerd (penningmeester) vormen wij het nieuwe bestuur waarbij we nog op zoek zijn naar een nieuwe secretaris en hoofd facilitaire zaken. Wie komt ons team versterken?

Met de blog wil ik u op de hoogte houden met de onderwerpen die op dit moment spelen binnen het bestuur. Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente in verband met de wateroverlast tijdens de nieuwbouw van zwembad de Crommenije. Door een extern bureau is een rapport opgemaakt wat we met de gemeente binnenkort bespreken.

Inmiddels is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden sinds 25 mei jl. Als bestuur zijn we druk bezig om aan deze wet te voldoen. Dit raakt met name de ledenadministratie en de manier waarop wij omgaan met de informatie van onze leden.

Zoals op de ALV medegedeeld is er een speciale commissie in het leven geroepen die een advies zal geven over de vervanging van de banen. Hierin wordt dan tevens de aanschaf van LED-baanverlichting meegenomen en de vervanging van het hekwerk rondom de banen. Vanwege het bedrag van de investering zal hier eind 2018 een extra ledenvergadering voor worden georganiseerd. Wij zullen u na de zomer hiervoor een uitnodiging sturen.

Als bestuur willen we graag weten wat de leden van de verschillende beleidsplannen vindt die door de commissies zijn samengesteld. Deze zijn te vinden op de website en binnenkort gaan we actief uw mening vragen over verschillende onderwerpen. We beraden ons nog op welke wijze we dit het beste kunnen doen.

Er gaan al geruchten dat we gaan fuseren met de Cromme Bal. Om de geruchten uit de wereld te helpen: we hebben dit onderwerp heel licht besproken met een afgevaardigde van het huidige bestuur, maar dit is slechts een oriënterend gesprek geweest. Binnenkort zullen we dit onderwerp nogmaals met hun gaan bespreken. Als hier nieuws over te melden valt, dan hoort u dat van mij!

Dan nog een oproep aan u: de kantinecommissie is naarstig op zoek naar leden die deze commissie willen komen versterken. Dus als u affiniteit heeft met horeca, planning en/of gezelligheid; meld u dan aan!

Ik hoop u spoedig weer op het park aan te treffen!

Mark Sijthoff - voorzitter KLTV

Sponsoren

Huitema Tegels
Da Marcello
Slagerij Donker
Vonksports
Ron ten Broek
VGN
Sport en Vrije tijd
Fit Krommenie

Realisatie: verenigingenweb